Hvordan forbereder du deg på stadig økende strømpriser?

For fremtiden kan vi forberede oss på at også strømprisene i Norge kommer til å stige. Hovedårsaken til dette er flere undersjøiske kabler som er i ferd med å legges under Nordsjøen. Noen av dem er allerede i drift, og fører strømmen fra norsk vannkraft over til Holland.17

Når flere kjøpere av norsk strøm kommer til, og det blir mulig å overføre større volum av produksjonen, både i Europa og i Skandinavia, så vil mest sannsynlig de norske strømprisene tilpasse seg til markedsprisen på kontinentet, selvfølgelig i tillegg skatter og avgifter. Dertil har de norske strømprisene frem til i dag vært blant verdens laveste. Vannkraft er nemlig ganske billig.

Andre former for produksjon er likevel relativt dyrere, noe som vil trekke opp spot-prisen på sluttproduktet, strømmen i deg selv, fordi all strøm er ganske lik i verdi, til tross for grønne sertifikater, og mye snakk om miljøvennlighet.

Pass på energimerket når du handler

Ett av de viktigste grepene som du kan ta, er å kjøpe utstyr og apparater som har en god energikarakter. Da tar du både hensyn til miljøet, så vel som til lommeboka. Energikarakteren vises på energimerket, som du i dag skal finne på alle strømkrevende eller energikrevende utstyr og duppeditter, hvor forbruket spiller en stor rolle. Merkingen kan gjelde for alt fra boliger til den neste fønen du kjøper, men også for isolasjon eller vinduer, så vel som en god del andre ting.

Energikarakteren er en skala skala fra G til A, hvor apparater som er merket med A, A+, A++ eller A+++ er de som krever minst energi for å fungere effektivt. Om vi beveger oss ned under A, så begynner ting allerede å bli dyrere i drift. Energikarakter B er allerede så dårlig i moderne sammenheng, at du burde tenke to ganger over hvor vidt du ikke kan finne noe som er bedre.

Energimerking av bolig forklart

Rundt bokstaven finner du også en farge. Denne fargen indikerer oppvarmingskarakteren, for eksempel på en bolig. Skalaen strekker seg fra rødt, som indikerer at du må bruke mye energi for å oppnå en ønsket effekt, over oransje til gult og lysegrønt, mens mørkegrønt, på den andre siden av skalaen, indikerer at du må bruke lite energi på å oppnå den ønskede effekten. –I dette tilfellet en varm bolig.

Videre sier fargen noe om hvordan boligen varmes opp. Det finnes forskjellige karakterer for forskjellige oppvarmingsmåter. Ren strømfyring er for eksempel en klar rød, og det samme sies om strømfyring kombinert med varmepumpe, selv om det er litt bedre.

Om du vil ha et bedre energiregnskap, for å rykke litt opp på skalaen, så kan du kombinere varmepumpa og strømfyringen med en vedovn. Da er du med ett på gult mellomnivå.

Deretter begynner ting å bli dyrere, og det kreves større investeringer for å bli fullstendig miljøvennlig og energieffektiv. De neste trinnene inkluderer elementer som pelletskamin og vannbåren varme, eller jord til vann –varmepumper, som er betraktelig dyrere enn luft til luft –varmepumper. Om du først har vannbåren varme, så kan det også lønne seg å inkludere en termisk solfanger, som også kan knyttes til den vannbårne varmen.

På toppen av skalaen som indikerer energeffektive ranker fjernvarme, som man vanligvis kun får i større byer. Gjerne er dette overskuddsvarmen fra industrielle prosesser, som på Odda, eller det er en del av den tiltenkte utnyttingen av en kraftstasjon som også lager strøm.